Dzięki dofinansowaniu zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku biurowo- magazynowego oraz hali produkcyjnej BWE Sp. z o.o ., ul. Przyrodników 6b. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wykonano:
- Montaż paneli fotowoltaicznych

Koszt kwalifikowany zadania 136 072,07 zł

Pożyczka udzielona przez WFOŚIGW 85 000,00 zł

www.wfos.gdansk.pl

Strona główna / Main page